Advokátní kancelář Hradec Králové – produkty – Právní služby - Autorské právo

Právní služby - Autorské právo

Autorské-právo
1500CZK
http://akhk.cz/cs/pravni-sluzby/pravo-dusevniho-vlastnictvi/
Právní poradenství a zastupování v soudních řízeních o autorské licenční poplatky, zejména ve sporech s kolektivním správci OSA, INTERGRAM, OAZA, filmovými distributory a Českou protipirátskou unií.

další produkty