Advokátní kancelář Hradec Králové – produkty – Právní služby - Vymáhání pohledávek

Právní služby - Vymáhání pohledávek

Vymáhání-dluhu
1500CZK
http://akhk.cz/cs/pravni-sluzby/vymahani-pohledavek/
Zabezpečení komplexní správy pohledávek a jejich soudního a mimosoudního vymáhání v České republice a na Slovensku, včetně zastupování v exekučních a insolvenčních řízeních a v incidenčních sporech.

další produkty