Advokátní kancelář Hradec Králové – produkty

Vymáhání-dluhu

Zabezpečení komplexní správy pohledávek a jejich soudního a mimosoudního vymáhání v České republice a na Slovensku, včetně zastupování v exekučních a insolvenčních řízeních a v incidenčních sporech


Advokátní kancelář Hradec Králové (viz www.akhk.cz ) poskytuje v České republice právní služby v oblasti obchodního, občanského, autorského práva a práva duševního vlastnictví. Zastupuje také oprávněné při soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek


Právní poradenství pro zajištění řádného chodu společnosti (due diligence), tvorba smluv, vymáhání pohledávek a nároků, zastupování v obchodních a pracovních sporech a při mimosoudním vyjednávání


Autorské-právo

Právní poradenství a zastupování v soudních řízeních o autorské licenční poplatky, zejména ve sporech s kolektivním správci OSA, INTERGRAM, OAZA, filmovými distributory a Českou protipirátskou unií


Obcanské-právo

Právní pomoc v občanskoprávní sporech, při uplatnění nároků, právní ochrana proti neoprávněným zasahům do práv, tvorba a revize smluv, právní poradenství při vypořádání majetkových vztahů manželů


  • 1(current)
  • 2