Advokátní kancelář Hradec Králové produkty, nabídky, novinky

Zprávy/zboží

Nový nárok na pojistné plnění za havarovaná auta - přelomový rozsudek!

4.3.2018

Řidiči, jejichž vozidlo bylo poškozeno či zcela zničeno při autonehodě, mohou nově žádát od pojišťovny pojistné plnění, a to ve výši rozdílu ceny vozidla před nehodou a po nehodě. Náhlý přelom v problematice vyplácení pojistného byl vyvolán významným nálezem Ústavního soudu České republiky, jimž byl přiznán nárok řidiči z pojistného plnění vůči pojišťovně, a to díky účinnému dlouholetému právnímu zastupování klienta ze strany Advokátní kanceláře Hradec Králové, která se na tuto právní problematiku úzce specializuje. Podrobněji - viz krátké video .

Pro zastupování v soudních sporech kontaktujte Advokátní kancelář Hradec Králové

Odškodnění újmy na zdraví - pád na náledí

3.3.2018

Způsobili jste si vážné zranění v zimě na zledovatělém chodníku či silnici ? Chcete Váš nárok na odškodnění újmy na zdraví řádně a včas uplatnit?

Ve videu naleznete náš krátký návod, jak dále postupovat :

K uplatnění nároku na odškodnění kontaktujte Advokátní kancelář Hradec Králové

Licenční autorskoprávní poplatky - kolektivní správci - Nález Ústavního soudu ČR - OAZA vs. VELO CZ

31.12.2016

Přelomem v problematice autorských licenčních poplatků kolektivních správců a současně významným úspěchem Advokátní kanceláře Hradec Králové byl nález Ústavního soud ze dne 15. 4. 2014, sp. zn.: II ÚS 3076/13, OAZA vs. VELO CZ, podrobněji viz články :

Do prodejny se nechodí poslouchat rádio. Nemusí za něj platit, uznal soud

Poplatky za šíření hudby míří k soudům. Lidé nechtějí platit

nebo video České televize:

Licenční poplatky - nález Ústavního soudu ČR - prodejna kol VELO CZ x kolektivní správce OAZA

Pro právní služby z oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví kontaktujte Advokátní kancelář Hradec Králové