Ing .Bc. Šimík Ladislav, soudní znalec a odhadce, Ostrava

aktualizováno před více než 6 měsíci

Ekonomické informace

DIČ
72037504

Popis

Soudně znalecká činnost soudního znalce z oboru ekonomika, oceňování podniků, finanční analýzy, předluženost, oceňování strojů a zařízení, motorových vozidel, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácnosti, zemědělské a manipulační techniky, posuzování hospodářské kriminality pro orgány činné v trestním řízení. Obhajoby ve správním řízení ( přestupky, správní a majetkové delikty, dopravní nehody). Zastupování před soudy prvního stupně v otázkách náhrady škody a zjištění výše majetkové újmy


Heslový rejstřík:
Odhadce, Znalectví, Dopravní Nehody, Majetková Újma, Oceňování Movitých Věcí, Soudní Znalec Ostrava, Strojů a Zařízení, Oceňování Nábytku a Zařízení Domácnosti, Odborná Vyjádření, Odhady Podniků, Vybavení a Zařízení Kanceláří, Výše Způsobené Škody, Znalecké Odhady Veškerých Movitých Věcí, Znalecké Posudky Motorových Vozidel

Hodnocení

Buďte první, kdo napíše hodnocení firmy Ing .Bc. Šimík Ladislav, soudní znalec a odhadce!

Sdělte nám svůj názor!