Ing .Bc. Šimík Ladislav, soudní znalec a odhadce, Ostrava

Ing .Bc. Šimík Ladislav, soudní znalec a odhadce
Podroužková 1686/17
708 00 Ostrava - Poruba
Moravskoslezský Kraj
Potvrdit záznam, aktualizováno 22 dny nazpět

Ekonomické informace

DIČ
72037504

Popis

Soudně znalecká činnost soudního znalce z oboru ekonomika, oceňování podniků, finanční analýzy, předluženost, oceňování strojů a zařízení, motorových vozidel, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácnosti, zemědělské a manipulační techniky, posuzování hospodářské kriminality pro orgány činné v trestním řízení. Obhajoby ve správním řízení ( přestupky, správní a majetkové delikty, dopravní nehody). Zastupování před soudy prvního stupně v otázkách náhrady škody a zjištění výše majetkové újmy


Heslový rejstřík:
Odhadce, Znalectví, Dopravní Nehody, Oceňování Movitých Věcí, Soudní Znalec Ostrava, Strojů a Zařízení, majetková újma, oceňování nábytku a zařízení domácnosti, odborná vyjádření, odhady podniků, vybavení a zařízení kanceláří, výše způsobené škody, znalecké odhady veškerých movitých věcí, znalecké posudky motorových vozidel
Přidejte obrázky

Hodnocení

Buďte první, kdo napíše hodnocení firmy Ing .Bc. Šimík Ladislav, soudní znalec a odhadce!

Sdělte nám svůj názor!